پاکت زیپدار چاپی

پاکت زیپدار چاپی یک نوع از بسته بندی است که برای نگهداری و بسته بندی انواع خشکبار و نوشیدنی ها مانند قهوه و چای استفاده میشود .